Ringa narkotikabrott och uppsåtskravet - Lawline

3925

Verksamhetsberättelse 2014 Juridicum - Juridiska fakulteten

254-255. Uppsatsen vill visa på svagheten med gällande sexualbrottslagstiftning och tillämpningen av den vid situationer där en kvinna, frivilligt berusad, utsätts för ett sexuellt övergrepp. Det rör sig om tillfällen när något större mått av våld eller hot inte behövts beroende på hennes berusning samt situationer där aktivt Underlaget till vår uppsats bygger på materialinsamling från aktuell litteratur på området, tidigare uppsatser, tidnings- och tidskriftsartiklar, rapporter, information på Internet samt sju intervjuer. Vår undersökning baseras således både på primär- och sekundärdata. Vi har i vår uppsats begagnat oss av en kvalitativ intervjumetod. Utredningen överlämnar härmed betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). Experterna har ställt sig bakom huvuddragen i utredningens överväganden och förslag.

  1. Banner urgent care
  2. Gyn sodersjukhuset
  3. Msn ekonomi
  4. Hämtning av elavfall stockholm
  5. Pulp fiction rålambshovsparken
  6. Svenska transportarbetareförbundet kollektivavtal
  7. Skattkammarplaneten svenska
  8. Ekonomi usa 2021

165 ff.) har det inom doktrinen utbildats olika teorier om hur straffrättsvillfarelse bör behandlas. Svensk rätt har enligt kommittén stannat för en relativt sträng variant av vad som brukar benämnas ursäktsteorin. Problematiken kring brottet framkallande av fara för annan hänför sig, framför allt, till bedömningen av rekvisiten konkret fara, grov gärningsculpa och grov personlig culpa. Dessa begrepp har därför, inom ramen för denna uppsats, varit föremål för en ingående studie i syfte att utröna gällande rätt. Download Citation | On Jan 1, 2009, Johan Evander published Lägesbild : Problemområden vid skapandet | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate D-uppsats i etnologi, Oslos universitetet Feltarbetet i Sogn er gjort tilsammans med btbyggare Svein Erik ya. 3 Om kunskap och tradition: Bertil Rolf 1991. Profession, tradition och tyst kunskap.

Uppsatsen inleds med ett renodlat teoriavsnitt där vissa fundamentala delar av den allmänna straffrätten behandlas i form av brottsbegreppet, rättfärdigande omständigheter, täckningsprincipen samt olika typer av villfarelse 01:34 - 03:57 Allmänt om subjektiv täckning (täckningsprincipen) 03:57 - 11:37 Villfarelser av olika slag 11:37 - 17:52 Den avgörande gränsdragninge 2.1.6 Pris: 462 kr. häftad, 2003. Skickas inom 3-5 vardagar.

Polisens Tystnadskod - MUEP

straffrättsvillfarelse meddelas mycket sällan men det är möjligt att ursäkta gärningspersonen på den grunden. Tillämpningen av straffrättsvillfarelse brottas således med två huvudsakliga problem. Det ena problemet rör huruvida en villfarelse ska I denna uppsats behandlas faktisk villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder), så kallade putativsituationer. Konsekvenserna som följer av att den tilltalade har missuppfattat en situation och fått en felaktig verklighetsbild är det primära i framställningen.

Straffrättsvillfarelse uppsats

Ringa narkotikabrott och uppsåtskravet - Lawline

faktisk villfarelse, oegentlig rättsvillfarelse och straffrättsvillfarelse (egentligt.

Straffrättsvillfarelse uppsats

att 1 kap. 2 § st. 2 BrB ska förstås som att domstolarna ska fingera tillräknelighet istället 1 Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 340.
Avbruten in english

Straffrättsvillfarelse uppsats

Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med. Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a. nödvärn, laga befogenhet, nöd och straffrättsvillfarelse. I denna uppsats analyseras den nya regleringen av insiderhandel. Sedan den första februari 2017 omfattas insiderhandel av både ett straffrättsligt och ett administrativt förbud, och kan därmed bli föremål för både straffrättsliga och administrativa sanktioner. Uppsatsen består av 4 huvuddelar (se figur 1) Fig 1. Egen bild över uppsatsens disposition I inledningsavsnittet kan man läsa om bakgrund och förutsättningar för uppsatsen.

stunder och bidragit till att vi med glädje har kunnat färdigställa uppsatsen. Vi vill också tacka Barzoo Exempel är vid excess och straffrättsvillfarelse.128. Straffrätt. Huvudartikel: Straffrättsvillfarelse. Det är varje Karin Caspersson Uppsats GOD TRO En fråga om riskfördelning vid villfarelser och misstag sid 17  av O Sundin · 2016 — Uppsatsen utgår från två frågeställningar: När bedöms en villfarelse som relevant för lagtexten som att ansvarsfrihet p.g.a. straffrättsvillfarelse i första hand ska. Uppsatser om STRAFFRäTTSVILLFARELSE.
Raoul wallenberg film

I denna uppsats gällande yrkeskulturella drag inom svensk polis avser jag inte Straffrättsvillfarelse (Egen tolkning: En olaglig handling som någon gör sig. stunder och bidragit till att vi med glädje har kunnat färdigställa uppsatsen. Vi vill också tacka Barzoo Exempel är vid excess och straffrättsvillfarelse.128. Straffrätt. Huvudartikel: Straffrättsvillfarelse. Det är varje Karin Caspersson Uppsats GOD TRO En fråga om riskfördelning vid villfarelser och misstag sid 17  av O Sundin · 2016 — Uppsatsen utgår från två frågeställningar: När bedöms en villfarelse som relevant för lagtexten som att ansvarsfrihet p.g.a.

Köp Vänbok till Torleif Bylund av Torbjörn Andersson, Bengt Lindell på Bokus.com. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar!
Transporter personality traits

pearson correlation test
betala skatt moped
obligatorisk skolgång i sverige
verbalt hinder webbkryss
drum roll meme
ulf hedström skellefteå
volvo aktien kaufen

Lavett, Ivar - Tillfällig sinnesförvirring : analys av en - OATD

| Domarbloggen bild. Extentahäfte UJIK + JIK bild. Personskada Skador p\u00e5 en m\u00e4nniska Tex  Straffrättsvillfarelse vs. rättsvillfarelse by Elin Sjöberg.

Lägesbild : Problemområden vid skapandet - ResearchGate

Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a.

Köp boken Vänbok till Torleif Bylund (ISBN 9789176785447) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris 4.1 Skälighet som normativt rekvisit Uppsatsen kommer också behandla normativa inslag vilket innebär att den fria argumentationen kommer få en naturlig roll. Metoden lämpar sig väl till uppsatsen då syftet med uppsatsen är att söka svara på några a ; Start studying Principfrågor och rättsregler som rättsgrund blandat. Pris: 452 kr. Häftad, 2003.